Home

Strandliden Båtklubb

Box 4431 165 15 Hässelby e-post: kontakt@strandlidensbk.se

org nr: 802435-8783 Bankgiro: 5381-1857

 

 

 

Protokoll från höstmöte 

den 6 november 2018

i Hässelby Strands kyrka, Maltesholmstorget  8.

Till protokoll

 

Städdag i hamnen den 10 november

klockan 10 00

 

 

 

 

galleri

 

Upptagninsdagar och

sjösättningsdagar

IRS